adres:
De Reigerhof
Dr. G. van Empelstraat 11
4043 LZ Opheusden

telefoon:
(0344) 625106

email:
info@adviespuntnederbetuwe.nl

Wij zijn een kleine, ondernemende organisatie, die zich in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe inzet voor een leefbare samenleving voor alle inwoners. Wij bevorderen de samenredzaamheid  en  brengen mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt.  Hierbij maken wij zo goed mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de inwoners zelf, maar ook van partners in zorg , wonen, werk en welzijn, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen in de samenleving. Burgers en organisaties kunnen – waar nodig – een beroep doen op ons voor informatie en advies, voor ondersteuning en begeleiding en voor scholing en training. Burgers en organisaties kunnen – waar nodig – een beroep doen op ons voor informatie en advies, voor ondersteuning en begeleiding en voor scholing en training.

 

Wij bieden in Neder-Betuwe verschillende diensten, waaronder:

  • Mantelzorgsteunpunt

  • Vrijwilligerssteunpunt

  • Clientondersteuning voor kwetsbare groepen

  • Informatie en advies

  • Opbouwwerk.

 

Actueel het laatste nieuws

 

Disclaimer

Welzijn Buren streeft ernaar dat de informatie op deze website correct en bijgewerkt is. Welzijn Buren geeft echter geen garantie voor het juist of volledig zijn van de informatie.

Delen